Du kan se din forskudsopgørelse på Tastselv.skat.dk hvert år fra november. Når forskudsopgørelsen er åben på SKAT, kan du ændre i den indtil det pågældende års udgang, hvor den ikke længere vil være aktuel. Der er altså ingen fast frist.

Det er især vigtigt, at du ændrer din forskudsopgørelse, når der sker økonomiske ændringer, som f.eks. ændringer i din indkomst, optagelse/indfrielse af lån, start af virksomhed osv.

Jo tidligere du ændrer forskudsopgørelsen, jo mere tid har du til at udjævne forskellen på de opgivne indtægter og fradrag. Jo senere på året, du ændrer din forskudsopgørelse, jo kortere tid er der til at absorbere konsekvensen af ændringerne. Opdaterer du din forskudsopgørelse for sent, kan det føre til større udsving i dit månedlige rådighedsbeløb.

Se også vores ultimative guide til forskudsopgørelsen for vejledning, tips og tricks samt vores guide til vigtige datoer i løbet af året.

Comments are closed.