Der skal beregnes en selvangivelse for hvert indkomstår.

Skal du lave din selvangivelse som privatperson, har SKAT allerede oplysninger om din personlige indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. Selvangivelsen er med til at sikre, at årets forventede skat stemmer overens med årets beregnede skat, og det er dit eget ansvar at sørge for, at de tal, SKAT har indhentet, er korrekte.

Du kan som privatperson være forpligtet til at udfylde en udvidet selvangivelse, hvor der skal være et regnskab til grundlag for det angivne. En revisor hjælper typisk i denne sammenhæng med beregningerne, men er du boligudlejer, kan du blive guidet af Digital Revisors online værktøj.

Selvangivelsen for et selskab, en selskabsselvangivelse, laves i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet/årsrapporten og korrigerer det regnskabsmæssige resultat til et skattemæssigt resultat. En revisor hjælper typisk med udarbejdelsen heraf.

Som udgangspunkt anvendes kalenderåret til selvangivelsesperioden, men for udvidede selvangivelser og selskabsselvangivelser er det dog muligt at ændre indkomståret til forskudte datoer.

Comments are closed.