Til virksomhedsordningen skal du bruge en udvidet selvangivelse. Dette er uanset om du har tilvalgt kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen.

Hvis du ikke i forvejen har tilvalgt en udvidet selvangivelse, kan du tilvælge denne på Tastselv.skat.dk i forbindelse med selvangivelsen for det foregående år eller forskudsopgørelsen for nuværende år. Hvis du er omfattet af en udvidet selvangivelse, er fristen 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Comments are closed.