Selskabsselvangivelsen benyttes til iværksætterselskaber, også forkortet IVS. Selskabslovens regler om anpartsselskaber finder anvendelse på iværksætterselskaber.

Dermed skal iværksætterselskaber ligesom selskaber jf. selskabsloven udarbejde og indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen samt udarbejde en selvangivelse, som sendes ind til SKAT.

Du kan læse mere om selskabsformen IVS her:

https://erhvervsstyrelsen.dk/ivaerksaetterselskaber-ivs

Comments are closed.