En selvangivelse kaldes også en årsopgørelse og er en opgørelse af en juridisk enheds indkomster og fradrag samt, hvad der er betalt i skat. En juridisk enhed er en person (CPR- nummer) eller en virksomhed (CVR-nummer).

En selvangivelse laves en gang om året for det foregående år. Her modtager SKAT forskellige oplysninger automatisk til selvangivelsen, men det er dit eget ansvar, at selvangivelsen er udfyldt korrekt. SKAT kan efterfølgende kontrollere selvangivelsen, og hvis den er forkert, kan det resultere i bøder og restskat.

SKAT åbner traditionelt set op for selvangivelsen medio marts måned på Tastselv.skat.dkDer findes forskellige selvangivelser til forskellige juridiske enheder:

  • –  Selvangivelse til private personer
  • –  Selvangivelse til personer, der driver erhverv (Se udvidet selvangivelse)
  • –  Selvangivelse til selskaber (Se selskabsselvangivelse)Fristen for at indberette ændringer til selvangivelsen er forskellige alt efter typen af selvangivelse.
Comments are closed.