Selskabsselvangivelsen er en specifikation af den skattepligtige indkomst for selskaber. Hertil hører aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, Iværksætterselskaber (IVS), fonde og foreninger mv., der betaler skat i Danmark. Selskabsselvangivelsen er altså, som navnet indikerer en virksomheds selvangivelse.

En selskabsselvangivelse laves typisk i forbindelse med selve selskabets regnskabsaflæggelse. Et selskabs regnskabsaflæggelse består af en årsrapport og en selvangivelse. Årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen, mens selskabsselvangivelsen sikrer skattekorrektioner til det regnskabsmæssige resultat og viser det skattemæssige resultat, som skal indberettes på SKAT.

Fristen for en selskabsselvangivelse er 6 måneder efter indkomstårets udløb.

Comments are closed.