Hvilken selvangivelse bruges til virksomhedsordningen?

Hvilken selvangivelse bruges til virksomhedsordningen?

Til virksomhedsordningen skal du bruge en udvidet selvangivelse. Dette er uanset om du har tilvalgt kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen. Hvis du ikke i forvejen har tilvalgt en udvidet selvangivelse, kan du tilvælge denne på Tastselv.skat.dk i forbindelse med selvangivelsen for det … Læs mere
Hvornår er selvangivelsesfristen for 2017?

Hvornår er selvangivelsesfristen for 2017?

Den almindelige private selvangivelse/årsopgørelse har frist 1. maj 2018. En udvidet privat selvangivelse/årsopgørelse har frist 1. juli 2018. Selskabsselvangivelse har frist 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Se også vores guide til vigtige datoer i løbet af året.
Hvornår er selvangivelsen 2017 klar?

Hvornår er selvangivelsen 2017 klar?

Det er SKAT, der styrer, hvornår selvangivelsen er klar. SKAT modtager automatisk mange indberetninger til selvangivelsen via banker, pensionskasser, arbejdsgivere mv. Den private selvangivelse/årsopgørelse er typisk klar i starten af marts måned. For 2018 har SKAT meldt ud, at selvangivelsen … Læs mere
Hvordan beregner jeg selvangivelsen?

Hvordan beregner jeg selvangivelsen?

Der skal beregnes en selvangivelse for hvert indkomstår. Skal du lave din selvangivelse som privatperson, har SKAT allerede oplysninger om din personlige indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. Selvangivelsen er med til at sikre, at årets forventede skat stemmer overens med … Læs mere
Hvilken selvangivelse bruges til virksomheder?

Hvilken selvangivelse bruges til virksomheder?

En virksomhed kan defineres på følgende måder: Virksomhed i privat regi. Her bruges den udvidede selvangivelse på CPR-nummeret. Virksomhed i selskabs regi. Her bruges selskabsselvangivelsen på CVR-nummeret.
Hvilken selvangivelse bruges til selvstændige?

Hvilken selvangivelse bruges til selvstændige?

Selvstændig kan tolkes på følgende måder: Du kan være selvstændig i en privat virksomhed i privat regi. I dette tilfælde skal du anvende en udvidet selvangivelse på dit CPR-nummer. Du kan være selvstændig i et selskab i selskabs regi. I … Læs mere
Hvilken selvangivelse bruges til Iværksætterselskaber (IVS)?

Hvilken selvangivelse bruges til Iværksætterselskaber (IVS)?

Selskabsselvangivelsen benyttes til iværksætterselskaber, også forkortet IVS. Selskabslovens regler om anpartsselskaber finder anvendelse på iværksætterselskaber. Dermed skal iværksætterselskaber ligesom selskaber jf. selskabsloven udarbejde og indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen samt udarbejde en selvangivelse, som sendes ind til SKAT. Du kan læse … Læs mere
Hvad er en selskabsselvangivelse?

Hvad er en selskabsselvangivelse?

Selskabsselvangivelsen er en specifikation af den skattepligtige indkomst for selskaber. Hertil hører aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, Iværksætterselskaber (IVS), fonde og foreninger mv., der betaler skat i Danmark. Selskabsselvangivelsen er altså, som navnet indikerer en virksomheds selvangivelse. En selskabsselvangivelse laves typisk i … Læs mere
Hvad er en udvidet selvangivelse?

Hvad er en udvidet selvangivelse?

En udvidet selvangivelse er til personer, der driver erhverv eller har andre skatteforhold, som gør, at de er selvangivelsespligtige til en udvidet selvangivelse. Du skal bland andet bruge den udvidede selvangivelse, hvis du: Driver selvstændig virksomhed Udlejer en bolig, som … Læs mere
Hvad er en selvangivelse?

Hvad er en selvangivelse?

En selvangivelse kaldes også en årsopgørelse og er en opgørelse af en juridisk enheds indkomster og fradrag samt, hvad der er betalt i skat. En juridisk enhed er en person (CPR- nummer) eller en virksomhed (CVR-nummer). En selvangivelse laves en … Læs mere