Hvordan laver man en forskudsopgørelse?

Hvordan laver man en forskudsopgørelse?

SKAT laver et forslag til din forskudsopgørelse hvert år. Dette gøres med udgangspunkt i din selvangivelse 2 år tilbage. Derfor er det vigtigt, at du tilser og tilretter din forskudsopgørelse, så det passer med dine aktuelle forhold. For at lave … Læs mere
Hvad er en forskudsopgørelse?

Hvad er en forskudsopgørelse?

Forskudsopgørelsen er SKATs vurdering og bedste gæt af dine indtægter og fradrag (udgifter) for det kommende år. Disse beregninger bruges til at beregne, hvad du skal betale i SKAT og bestemmer din skattemæssige trækprocent. Det er vigtigt at være opmærksom … Læs mere
Hvornår kan jeg ændre forskudsopgørelsen for 2019?

Hvornår kan jeg ændre forskudsopgørelsen for 2019?

Du kan se din forskudsopgørelse på Tastselv.skat.dk hvert år fra november. Når forskudsopgørelsen er åben på SKAT, kan du ændre i den indtil det pågældende års udgang, hvor den ikke længere vil være aktuel. Der er altså ingen fast frist. … Læs mere
Hvilken selvangivelse bruges til virksomhedsordningen?

Hvilken selvangivelse bruges til virksomhedsordningen?

Til virksomhedsordningen skal du bruge en udvidet selvangivelse. Dette er uanset om du har tilvalgt kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen. Hvis du ikke i forvejen har tilvalgt en udvidet selvangivelse, kan du tilvælge denne på Tastselv.skat.dk i forbindelse med selvangivelsen for det … Læs mere
Hvornår er selvangivelsesfristen for 2017?

Hvornår er selvangivelsesfristen for 2017?

Den almindelige private selvangivelse/årsopgørelse har frist 1. maj 2018. En udvidet privat selvangivelse/årsopgørelse har frist 1. juli 2018. Selskabsselvangivelse har frist 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Se også vores guide til vigtige datoer i løbet af året.
Hvornår er selvangivelsen 2017 klar?

Hvornår er selvangivelsen 2017 klar?

Det er SKAT, der styrer, hvornår selvangivelsen er klar. SKAT modtager automatisk mange indberetninger til selvangivelsen via banker, pensionskasser, arbejdsgivere mv. Den private selvangivelse/årsopgørelse er typisk klar i starten af marts måned. For 2018 har SKAT meldt ud, at selvangivelsen … Læs mere
Hvordan beregner jeg selvangivelsen?

Hvordan beregner jeg selvangivelsen?

Der skal beregnes en selvangivelse for hvert indkomstår. Skal du lave din selvangivelse som privatperson, har SKAT allerede oplysninger om din personlige indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. Selvangivelsen er med til at sikre, at årets forventede skat stemmer overens med … Læs mere
Hvilken selvangivelse bruges til virksomheder?

Hvilken selvangivelse bruges til virksomheder?

En virksomhed kan defineres på følgende måder: Virksomhed i privat regi. Her bruges den udvidede selvangivelse på CPR-nummeret. Virksomhed i selskabs regi. Her bruges selskabsselvangivelsen på CVR-nummeret.
Hvilken selvangivelse bruges til selvstændige?

Hvilken selvangivelse bruges til selvstændige?

Selvstændig kan tolkes på følgende måder: Du kan være selvstændig i en privat virksomhed i privat regi. I dette tilfælde skal du anvende en udvidet selvangivelse på dit CPR-nummer. Du kan være selvstændig i et selskab i selskabs regi. I … Læs mere
Hvilken selvangivelse bruges til Iværksætterselskaber (IVS)?

Hvilken selvangivelse bruges til Iværksætterselskaber (IVS)?

Selskabsselvangivelsen benyttes til iværksætterselskaber, også forkortet IVS. Selskabslovens regler om anpartsselskaber finder anvendelse på iværksætterselskaber. Dermed skal iværksætterselskaber ligesom selskaber jf. selskabsloven udarbejde og indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen samt udarbejde en selvangivelse, som sendes ind til SKAT. Du kan læse … Læs mere